verslag Christendemocratie en islamdemocratie

Christendemocratie en islamdemocratie: verschillen en gelijkenissen

GENT - Wat houdt een term als ‘islamdemocratie’ in? Wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen islamdemocratie en christendemocratie? Hoe kunnen we de situatie in Turkije en de Arabische landen het best begrijpen? Een panel onder leiding van politicoloog Rik Coolsaet probeerde deze vragen van een antwoord te voorzien.
DeWereldMorgen.be -Politicoloog Steven Van Hecke belichtte deze thema’s vanuit een Europees perspectief, arabiste An Van Raemdonck focuste op de Egyptische casus, politicus Veli Yüksel besprak de situatie in Turkije en theoloog Khalid Ben Haddou benaderde deze vragen vanuit de islamitische theologie.

Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs

Scholen hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht. Zij bepalen mee het wereldbeeld van jongeren en vormen hen tot burgers in een diverse wereld. Op het vlak van levensbeschouwing is onze samenleving diverser dan ooit tevoren. Slagen scholen erin om oefenplaatsen te zijn in het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit? Welke plaats krijgt levensbeschouwelijke diversiteit in het beleid en in de praktijk van Gentse scholen? Hoe gaan ze om met specifieke vragen als het dragen van de hoofddoek, het vieren van niet-christelijke feestdagen, protest tegen lessen over evolutieleer,… We leggen deze vragen voor aan enkele sleutelfiguren uit het Gentse onderwijs en gaan met hen op zoek naar creatieve en constructieve visies en praktijkvoorbeelden.

Moderator: Patrick Loobuyck
Pannelleden:
- Wim Danschutter, directeur van OLVI Gent
- Pascal Vanhoecke, directeur atheneum Merelbeke.
- Umit Karanfil, co-voorzitter van de interculturele vereniging SAMA vzw en intercultureel bemiddelaar in de bijzondere jeugdzorg
- Brahim Laytouss, islamleerkracht en voorzitter van de Arabisch-Belgische moskee: Al Markaz at-Tarbawi

Wanneer: woensdag 25 april 2012, van 19u30 tot 22u
Waar: Auditorium, De Toren van Babel, Bargiekaai 1, 9000 Gent
klik op "meer lezen" om een kaart van de locatie te bekijken

Christendemocratie en islamdemocratie: verschillen en gelijkenissen

Nu alle ogen op de politieke evoluties in de Arabische wereld gericht zijn, duikt meer dan ooit de vraag op hoe het zit met de verhouding tussen islam en democratie. Hoe staan politieke partijen met een islamitische inspiratie tegenover de lekenstaat, vrouwenemancipatie, godsdienstvrijheid,…? Kun je moslimdemocratische partijen vergelijken met christendemocratische partijen zoals we die in Europa kennen?
Politicoloog Steven Van Hecke, politicus Veli Yüksel, theoloog Khalid Ben Haddou en arabiste An Van Raemdonck gaan op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen de christendemocratie in Europa, de AKP in Turkije en de politieke partijen die uit de Moslimbroederschap in Egypte ontstaan zijn. Moderator is politicoloog Rik Coolsaet.

Wanneer: woensdag 21maart 2012, van 19u30 tot 22u
Waar: Torrepoortzaal ACW, Ravensteinstraat 4 in Gent
klik op "meer lezen" voor een kaart van de locatie

Onder vier ogen met moslimvrouwen

Waarom kiezen sommige moslimvrouwen ervoor een hoofddoek te dragen en andere niet? Hoe denken moslimvrouwen over emancipatie en de positie van de man in onze samenleving? Wat inspireert hen in de islam? Hoe gaan ze om met Koraninterpretaties die vrouwen minder rechten geven dan mannen? Op deze vragen kun je geen algemeen antwoord geven, want dat is voor elke vrouw anders. Ontdek het zelf tijdens een persoonlijk gesprek met Gentse moslima’s van diverse origines en overtuigingen.
Deze gesprekken kaderen in de Interculturele Vrouwendag van vrouwennetwerk Oog in Oog. In het kader van deze dag wordt ook een wandeling met optreden georganiseerd. Meer info op www.ooginoog.be

Wanneer: zondag 11 maart 2011, om 15u30
Waar: Trafiek, Haspelstraat 37 in Gent (Pierkespark)
klik op "meer lezen" om de kaart van de locatie te bekijken

Godsdienstvrijheid en de scheiding tussen Kerk en Staat

Iedereen is het erover eens dat godsdienstvrijheid een belangrijk ideaal is. Over hoe dat ideaal in de praktijk vorm moet krijgen, lopen de meningen echter uiteen. Betekent godsdienstvrijheid bijvoorbeeld dat een school lessen over creationisme mag geven en dat overheidspersoneel religieuze symbolen mag dragen?
Filosoof Patrick Loobuyck bekijkt godsdienstvrijheid vanuit een breed perspectief en geeft zijn visie op de praktische invulling van dit begrip in België.

Wanneer: woensdag 25 januari 2012, van 19u30 tot 22u
Waar: De Centrale (Kelderzaal), Kraankindersstraat 2 in Gent

klik op lees meer om het verslag van deze avond te lezen